Úvod   Ilustrátoři   J. Wowk

Knihy rozdělené podle doby vydání - bez určení roku vydání


Lepkyj, B.: Srdce a žezlo I.-II.


Rebcovo nakladatelství - nezjištěné vydání (rok vydání neurčen)

Přední strana desek (stejná u obou dílů), přední strana obálky brožovaného vydání (stejná u obou dílů) a portréty na dvoustránce za titulem


Ilustrace v textu - I. díl


Ilustrace na koncích kapitol - I. díl


Celostránkové ilustrace - I. díl


Ilustrace v textu - II. díl


Ilustrace na koncích kapitol - II. díl


Celostránkové ilustrace - II. díl