Úvod   Ilustrátoři   Výběry a porovnání

100 reprodukcí originálů Gustava Kruma


vybráno z knih V. Prokopa Gustav Krum - vypravěč dobrodružství a historie; Ilustrátoři dobrodružství a Gustav Krum - poslední romantik dobrodružné ilustrace