Úvod   Ilustrátoři   Výběry a porovnání

Upravené ilustrace a překreslené motivy


od J. Gotha


knihy z 20. až 30. let a bez určení roku vydání

Marchantová, B.: Daisy - B. Stýblo (r.1920); Mayne Reid, T.: Doňa Isolina de Vargas - Šolc a Šimáček (r.1926); Vyskočil, Q.M.: Hrabě z Dorincourtu - A. Hynek (r.1927); Ballantyne, R.M.: Záhadný muž ze západu (r.1930); Beecher-Stoweová, H.: Chatrč strýce Toma - A. Hynek (rok vydání neurčen)