Úvod   Ilustrátoři   Výběry a porovnání

Výběr ilustrací podle motivů


zavátý svět


Zdeněk Burian

Lovci mamutů (6)


U Veliké řeky (8), Bronzový poklad (3), Hrdina Nik (4), V šeru dávných věků(4), Zlomený meč(5)


Zavátý život (10), Ztracený svět (4), Z hlubin pravěku (1), Versteinerte Welt (2)


Hlubinami pravěku (6), Menschen der Urzeit (7), Flugsaurier und Urvögel (2), Das Buch von den Mammuten (3), Saurier der Urmeere (3), Kolosse urzeitlicher Kontinente und Meere (4)


Zdeněk Burian - monografie a katalog (11), Pravěk očima Zdeňka Buriana (10), Zdeněk Burian - Z prvohor na Divoký západ (3)


Václav Junek

Příběhy staré řeky (6), Tábor v lese (6)