Úvod   Ilustrátoři   K. Saudek

Katalogy, fanziny a další zájmové tiskoviny


Kája Saudek: kresby (1971)


Vydal Dům umění města Brna

Přední a vnitřní strana obálky, ilustrace v textové části katalogu


Obrazová část kataloguPodivné pohádky (1975)


Samizdatový sešit

Stránky sešituComics Káji Saudka (1989)


Vydal Dům kultury kovoprůmyslu pro členy Klubu sběratelů autogramů DKK

Stránky kataloguKája Saudek - Comics (1995)


Vydalo nakladatelství Zlatý Kůň v edici Katalogy

Stránky kataloguMakropulos fanzin (1991)


Číslo 27

Stránky fanzinu