Úvod   Ilustrátoři   J. Goth

Propagační materiály a další tiskoviny


Propagační materiály nakladatelství L. Mazáč a F. Novák


Nakladatelství L. Mazáč - r.1930

Stránky objednávkového letáku


Nakladatelství L. Mazáč - bez určení roku vydání

Přední strana pohledniceNakladatelství F. Novák - r.1947

Stránky objednávkového letáku