Úvod   Ilustrátoři   K. Franta

Propagační materiály a další tiskoviny


Kalendář Lidové demokracie 1977


Nakladatelství Vyšehrad - r.1976

Přední a zadní strana obálky


Stránky kalendářeZáznamník chataře a chalupáře II


Obchodní tiskárny Kolín - r.1981

Ilustrace v textu


Celostránkové ilustrace