Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Odborné publikace, naučné knihy a učebnice


Šamšula, P. - Adamec, J.: Průvodce výtvarným uměním 1


Nakladatelství Práce - r.1994

Celostránková ilustrace a ilustrace v textuMarek, V. a kol.: Historie 1 - pravěk, starověk


Nakladatelství Scientia - r.1995

Přední strana obálky


Ilustrace v textukol.: Zeměpis pro 9. ročník ZŠ


Nakladatelství SPN - r.1995

Ilustrace v textukol.: Čítanka plná dobrodružství


Nakladatelství Dialog - r.1997

Desky


Ilustrace v textuKoucká, I.: Dějepis 6 - pravěk a starověk


Nakladatelství Prodos - r.1997

Ilustrace v textuŠamšula, P.: Obrazárna v hlavě 3, výtvarná čítanka pro 6. ročník ZŠ


Nakladatelství Práce - r.1997

Ilustrace v textukol.: Výtvarná výchova pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG


Nakladatelství Fortuna - r.1997

Ilustrace v textuKováč, D. - Dvořák, D.: Dejepis 1 - Od praveku k staroveku


Nakladatelství Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava - r.1998

Ilustrace v textu i celostránkovékol.: Čítanka pro 7. ročník ZŠ


Nakladatelství Alter - r.1999

Ilustrace v textuTolmáči, L. a kol.: Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ, 1. diel


Nakladatelství Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava - r.1999

Ilustrace v textukol.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ - Zoologie/Botanika


Nakladatelství SPN - r.1999

Ilustrace v textukol.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ


Nakladatelství Nová škola - r.1999

Ilustrace v textukol.: Čítanka plná humoru pro 7. ročník ZŠ


Nakladatelství Dialog - r.2000

Ilustrace v textukol.: Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ


Nakladatelství Fortuna - r.2002

Ilustrace v textuŠtěpán, L.: Čítanka plná humoru pro 6. ročník ZŠ


Nakladatelství Dialog - r.2003

Přední strana desek


Ilustrace v textukol.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ


Nakladatelství Nová škola - r.2003

Ilustrace v textukol.: Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ a VG


Nakladatelství Fraus - r.2003

Ilustrace v textukol.: Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ


Nakladatelství Scientia - r.2003

Ilustrace v textukol.: Čítanka pro 8. ročník ZŠ a VG


Nakladatelství Fraus - r.2005

Ilustrace v textukol.: Občanská výchova a Rodinná výchova pro 8. ročník ZŠ a VG


Nakladatelství Fraus - r.2005

Ilustrace v textukol.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ a VG


Nakladatelství Fraus - r.2005

Ilustrace v textukol.: Přírodopis pro 8. ročník ZŠ a VG - pracovní sešit


Nakladatelství Fraus - r.2006

Ilustrace v textukol.: Dějepis pro 6. ročník ZŠ - pravěk a starověk


Nakladatelství Nová škola - r.2007

Ilustrace v textukol.: Dějepis pro 6. ročník ZŠ a VG


Nakladatelství Fraus - r.2007

Ilustrace v textukol.: Přírodopis pro 9. ročník ZŠ a VG


Nakladatelství Fraus - r.2007

Ilustrace v textu