Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Odborné publikace, naučné knihy a učebnice


Bouček, B. - Čepek, L.: Geologie pro 4. třídu středních škol


Státní pedagogické nakladatelství - r.1952

Ilustrace v textu i celostránkovéKocián, V. a kol.: Zoologie pro 8. postupný ročník


Státní pedagogické nakladatelství - r.1954

Ilustrace v textuHašek, M. - Hašková, V.: Biologie pro zdravotnické školy


Státní zdravotnické nakladatelství - r.1955

Ilustrace v textukol.: Zoologie pro pedagogické školy


Státní pedagogické nakladatelství - r.1956

Ilustrace v textuSekla, B. - Krajník, B.: Obecná biologie, II. díl


Státní zdravotnické nakladatelství - r.1962

Ilustrace v textu i celostránkovékol.: Přírodopis - 7. ročník ZDŠ


Státní pedagogické nakladatelství - r.1962

Celostránková ilustraceRoubal, J. - Zima, K.: Zoologie - 6. ročník ZDŠ


Státní pedagogické nakladatelství - r.1963

Celostránková ilustracekol.: Prírodopis - 9. ročník ZDŠ


Slovenské pedagogické nakladateľstvo - r.1963

Celostránkové ilustrace (stejné jako v českém vydání)Churý, J. a kol.: Biologie se základy zoologie


Státní zemědělské nakladatelství - r.1966

Ilustrace v textuNečas, O. a kol.: Obecná biologie


Státní zdravotnické nakladatelství - r.1969

Ilustrace v textukol.: Přírodopis - 9. ročník zvl. škol


Státní pedagogické nakladatelství - r.1971

Celostránkové ilustraceKlementa, J. a kol.: Somatologie a antropologie


Státní pedagogické nakladatelství - r.1981

Ilustrace v textukol.: Přírodopis pro 8. ročník ZŠ


Státní pedagogické nakladatelství - r.1983

Ilustrace v textukol.: Nauka o přírodě pro 8. ročník zvl. škol


Státní pedagogické nakladatelství - r.1988

Ilustrace v textuMichovský, V.: Dějepis I. pro ZŠ


Státní pedagogické nakladatelství - r.1988

Přední strana obálky


Ilustrace v textu i celostránkovékol.: Dějepis pro 5. ročník ZŠ


Státní pedagogické nakladatelství - r.1989

Ilustrace v textukol.: Biologie 10


Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin - r.1977

Ilustrace v textukol.: Biologie 10


Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin - r.1988

Ilustrace v textu i celostránkové