Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Odborné publikace, naučné knihy a učebnice


Wolf, J.: Menschen der Urzeit/The Dawn of Man/Člověk a jeho pradějiny


Nakladatelství Deutscher Bücherbund, München, Stuttgart (r.1977); nakladatelství Donauland Kremayr & Scheriau, Wien (r.1977); nakladatelství Harry N Abrams, Boston (r.1978)

Přední strany přebalů


Nakladatelství Werner Dausien, Hanau - druhé vydání (r.1979)

Přebal


Výběr ilustrací v textu i celostránkových - kniha dále obsahuje ilustrace, které byly již dříve publikovány v knize Josefa Augusty Menschen der Urzeit a v knize Josefa Kleibla Dějiny psané kamenem


Nakladatelství Arsci - české první vydání (r.2006)

Přední strana přebalu