Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Přebaly, obálky a ilustrace na deskách


Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství A. Svěcený
Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského
Zemědělské knihkupectví A. Neubert
Nakladatelství Zmatlík a Palička