Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Kalendáře a další tiskoviny


Šváb, J.: Ročenka Rozhledů po literatuře a umění


Svaz knihkupců a nakladatelů československé republiky - r.1933

Stránky tiskovinyProspekt Litovelsko Vás přátelsky zve


Chlíbek, Litovel - r.1947

Stránky prospektuPropagační leták Klubu českých turistů, odboru Litovel


Chlíbek, Litovel - rok vydání nezjištěn

Přední strana letákuŠubčík, J.: Organisace a technika obchodu s knihami


Státní ústav pro učební pomůcky prům. a odb. škol - r.1948

Stránky tiskovinyanon.: Seznam obrazů pro všechny druhy škol


Nakladatelství SPN - r.19??

Stránky tiskovinyanon.: Cesta do pravěku


Vydal ČSF - r.1955

Dvoustránka letákuKorejs, M. - Svoboda, V.: Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy


Nakladatelství SNDK - r.1959

Stránka tiskovinyNeff, O.: Jak se kreslí dobrodružství - tisk k 75. narozeninám Z. Buriana


Nakladatelství Albatros (bývalé SNDK) - r.1980

Dvě ilustrace z vnitřních stran obálky a vložená příloha


Ilustrace v textuBlíže neurčené materiály


Neznámí vydavatelé - r.19??, r.19??, r.19??, r. 1945 a r. 1950, r.1947

Reklamní ilustrace, dvě varianty ilustrace z Dělnického kalendáře, přední strana pohlednice, ilustrace z propagačního letáku a novoročenkaMateriály se skautskou tématikou


Různí vydavatelé - neurčené roky vydání

Přední strana plakátu, přední strana obálky a stránky materiálůPropagační materiál ZOO Dvůr Králové n. L.


Vydala ZOO Dvůr Králové n. L. - neurčený rok vydání

Stránky materiáluPropagační materiály Moravského zemského muzea


Vydalo Moravské zemské muzeum - r.2005

Stránky materiálů