Úvod   Ilustrátoři   J. Wowk

Knihy rozdělené podle doby vydání - bez určení roku vydání


Kaščenko, A.: Bojovníci za pravdu


Rebcovo nakladatelství - první vydání (rok vydání neurčen)

Přední strana desek (u druhého vydání jsou stejné desky jako u níže uvedené knihy Zničení orlího hnízda), ilustrace na protititulu a ilustrace na titulu


Celostránkové ilustrace


Ilustrace na začátku a na konci knihyKaščenko, A.: Zničení orlího hnízda


Rebcovo nakladatelství - první vydání (rok vydání neurčen)

Přední strana desek druhého vydání (u prvního vydání jsou stejné desky jako u výše uvedené knihy Bojovníci za pravdu) a ilustrace na protititulu


Celostránkové ilustrace


Ilustrace na začátku a na konci knihyFranko, I.: Horský orel


Rebcovo nakladatelství - první vydání (rok vydání neurčen)

Ilustrace na protititulu (desky jsou stejné jako u výše uvedené knihy Bojovníci za pravdu)


Celostránkové ilustrace


Ilustrace na začátku a na konci knihy