Úvod   Ilustrátoři   K. Toman

Propagační materiály a další tiskoviny


Karel Toman - katalog (1976)


Vydala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Obálka


Obrazová část kataloguKvarteto Vojaci včera a dnes


Obchodní tiskárny Kolín, nedatováno

Zadní strana krabičky (na přední je nápis v češtině) a rubová strana karet


Lícní strany karet, text Ludvík Souček