Úvod   Ilustrátoři   F. Šesták

Propagační materiály a další tiskoviny


František Šesták - katalog (1979)


Vydala Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Přední strana obálky


Obrazová část katalogu