Úvod   Ilustrátoři   M. Fibiger

Výběr originálů


Monografie a dosud nevydané tituly


Fibiger, M. - Krejčí, M.: Pouť za dobrodružstvím, exotikou a fantazií, vydal Milan Fibiger (r.2014)

Obálka a ilustrace k nerealizované knize H. G. Wellse Válka světů


Fibiger, M. - Krejčí, M.: Pouť za dobrodružstvím, exotikou a fantazií, vydal Milan Fibiger (r.2014)

Obálka, detail v medailonu a dosud dokončené ilustrace ke knize D. Defoe Robinson Crusoe


Fibiger, M. - Krejčí, M.: Pouť za dobrodružstvím, exotikou a fantazií, vydal Milan Fibiger (r.2014)

Obálka s typografií ke knize R. L. Stevensona Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda, obálka s typografií ke knize H. G. Wellse Ostrov doktora Moreaua, obálka ke knize Klasické anglické horory


Fibiger, M. - Krejčí, M.: Pouť za dobrodružstvím, exotikou a fantazií, vydal Milan Fibiger (r.2014)

Dosud dokončené ilustrace ke knize A. Jiráska Staré pověsti české - předmluva, O Bivoji, O Přemyslovi, O praotci Čechovi


Fibiger, M. - Krejčí, M.: Pouť za dobrodružstvím, exotikou a fantazií, vydal Milan Fibiger (r.2014)

Výběr z ilustrací ke knize K. Maye Rytíři a rebelové - poslední ilustrace nebyla zatím publikována ani v monografii


Dosud nepublikováno

Jedna dokončená a jedna rozpracovaná ilustrace ke knize J. Verna Vynález zkázy.