Úvod   Ilustrátoři   J. Černý-Klatovský

Odborné publikace, naučné knihy a učebnice


Omelka, F. a kol.: Český jazyk pro 5. postupný ročník


Nakladatelství SPN - první vydání (r.1954)

Ilustrace, které byly ve druhém vydání překresleny nebo upraveny (ostatní ilustrace jsou shodné s druhým vydáním, ale v prvním vydání byla horší kvalita tisku)


Nakladatelství SPN - druhé vydání (r.1955)

Ilustrace v textu i celostránkové