Úvod   Ilustrátoři   J. Černý-Klatovský

Odborné publikace, naučné knihy a učebnice


Omelka, F. a kol.: Český jazyk pro 5. postupný ročník


Nakladatelství SPN - první vydání (r.1954)

Ilustrace v textu i celostránkové