Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Nabídka služeb

Databáze ilustrátorů dětské literatury


Tato databáze je mladší sestrou databáze ilustrátorů dětských časopisů (www.daildeca.cz).
Nad ilustracemi z časopisů si často připomínám i jiné krásné ilustrace, které publikovali moji oblíbení malíři v knihách pro děti a mládež. Proto jsem se rozhodl vytvořit také stránky týkající se dětské literatury.
Výběr ilustrátorů a jejich tvorby zde bude ještě více subjektivní, než tomu je v případě databáze z časopisů, protože nelze tak rozsáhlou oblast zcela zmapovat a zpracovat. Budu tedy na tyto stránky postupně přidávat ilustrace podle svého uvážení, ale rád příjmu i vaše náměty. Napsat mi je můžete na níže uvedenou adresu.

Mé velké poděkování patří panu Josefu Bláhovi-Řešetlákovi za poskytnutí jeho rozsáhlého digitálního archivu, ze kterého zde budu uvádět množství ilustrací, zejména malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Miloše Nováka.
Také velice děkuji sběratelům Jaroslavu Leksovi a Mgr. Petru Hrabovskému za odbornou pomoc a zasílání chybějících skenů.
Další poděkování patří panu Ivanu Kovalovi za poskytnutí skenů ilustrací ze zahraničních vydání knih.
Přidávám další veliké poděkování, tentokrát sběratelům Františku Marešovi a Jiřímu Strnkovi za poskytnutí velkého množství skenů prací Káji Saudka.
Taktéž velké poděkování patří panu Martinu Bencovi za poskytování velkého množství skenů, zejména z díla malířů Miloše Nováka a Jana Gotha.
Další mé veliké poděkování směřuje k panu Štefanu Cehlárikovi za časté půjčování knih a časopisů z jeho sbírky k naskenování.
Jiří Šimon (simon@daildeli.cz, www.vcil.cz) Aktuálně 2.12.2017
Novák, M. - knihy J.K. Čemuse Frantík vynálezce; Mladí vědci
20.11.2017
Potřebnou částku na projekt edice "Knihovnička Bobří stopy" se podařilo vybrat. Velmi děkuji za Vaši podporu projektu.
17.11.2017
Prosím, podpořte projekt edice "Knihovnička Bobří stopy"
9.11.2017
Burian, Z. - nově přeskenované ilustrace z knih B. Grzimeka (do kategorie Knihy vydané v zahraničí nebo určené pro export)
4.11.2017
Burian, Z. - knihy Pravěká příroda; Pravěký člověk (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
1.11.2017
Burian, Z. - v nabídce Výběry a porovnání přerozdělena a aktualizována kategorie Upravené ilustrace a překreslené motivy - pravěk, pravěk 2 a pravěk 3
Burian, Z. - kniha Menschen der Urzeit (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
22.10.2017
Burian, Z. - Aktualizována kategorie Upravené ilustrace a překreslené motivy - pravěk
Burian, Z. - kniha Jak vznikl člověk (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
15.10.2017
Burian, Z. - v nabídce Výběry a porovnání aktualizována kategorie Upravené ilustrace a překreslené motivy - pravěk a pravěk 2
Burian, Z. - nově přeskenovaný katalog Pravěk očima Zdeňka Buriana
7.10.2017
Burian, Z. - Velká kniha o pravěku (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
1.10.2017
Burian, Z. - knihy J. Augusty Flugsaurier und Urvögel; Das Buch von den Mammuten; Saurier der Urmeere
Burian, Z. - nově přeskenované knihy J. Augusty Hlubinami pravěku; Menschen der Urzeit; Kolosse urzeitlicher Kontinente und Meere
16.9.2017
Novák, M. - nové knihy V. Štáflové
13.9.2017
Konečný, B. - kniha Zlatá Praha (do kategorie Knihy s válečnou a detektivní tématikou)
Novák, M. - kniha Ukrajinské rozprávky (do kategorie 50. léta)
4.9.2017
Novák, M. - kniha Turček Ali (do kategorie 40. léta)
1.9.2017
Wowk, J. - nové knihy E. R. Burroughse

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian,
nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum,
nakladatelství T&M, rok vydání 2009
Stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
(www.zdenekburian.cz)
Server Karel May - Mayovky na Internetu
(karel-may.majerco.net)

Zdroje skenů a dokumentů ke skenování:
Digitální archiv pana Josefa Bláhy-Řešetláka
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jaroslava Leksy
Skeny ilustrací ze sbírky Mgr. Petra Hrabovského
Skeny ilustrací ze sbírky pana Ivana Kovala
Internetové stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku (www.zdenekburian.cz) - s laskavým svolením správce muzea pana Aleše Durčáka
Kalendáře a další publikace nakladatelství Primus (www.primus.cz)
Skeny ilustrací ze sbírky pana Františka Mareše
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jiřího Strnky
Skeny ilustrací ze sbírky pana Martina Bency
Skeny ilustrací ze sbírky pana Štefana Cehlárika


Poznáváte je?