Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Výběry a porovnání

Databáze ilustrátorů dětské literatury


Tato databáze je mladší sestrou databáze ilustrátorů dětských časopisů (www.daildeca.cz).
Nad ilustracemi z časopisů si často připomínám i jiné krásné ilustrace, které publikovali moji oblíbení malíři v knihách pro děti a mládež. Proto jsem se rozhodl vytvořit také stránky týkající se dětské literatury.
Výběr ilustrátorů a jejich tvorby zde bude ještě více subjektivní, než tomu je v případě databáze z časopisů, protože nelze tak rozsáhlou oblast zcela zmapovat a zpracovat. Budu tedy na tyto stránky postupně přidávat ilustrace podle svého uvážení, ale rád příjmu i vaše náměty. Napsat mi je můžete na níže uvedenou adresu.

Mé velké poděkování patří panu Josefu Bláhovi-Řešetlákovi za poskytnutí jeho rozsáhlého digitálního archivu, ze kterého zde budu uvádět množství ilustrací, zejména malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Miloše Nováka.
Také velice děkuji sběratelům Jaroslavu Leksovi a Mgr. Petru Hrabovskému za odbornou pomoc a zasílání chybějících skenů.
Další poděkování patří panu Ivanu Kovalovi za poskytnutí skenů ilustrací ze zahraničních vydání knih.
Přidávám další veliké poděkování, tentokrát sběratelům Františku Marešovi a Jiřímu Strnkovi za poskytnutí velkého množství skenů prací Káji Saudka.
Taktéž velké poděkování patří panu Martinu Bencovi za poskytování velkého množství skenů, zejména z díla malířů Miloše Nováka a Jana Gotha.
Další mé veliké poděkování směřuje k panu Štefanu Cehlárikovi za časté půjčování knih a časopisů z jeho sbírky k naskenování.
Stejně tak můj velký dík patří panu Martinu Chlebaškovi za opětovné poskytování materiálů z jeho rozsáhlé sbírky knih a časopisů.
Jiří Šimon (simon@daildeli.cz, www.vcil.cz) Aktuálně 14.8.2020
Mézl, Z. - nové knihy J. Marka
Mézl, Z. - nové knihy do kategorií 50., 60. a 70. léta
8.8.2020
Mézl, Z. - nové kategorie
3.8.2020
Junek, V. - kniha Vezeme se (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
27.7.2020
Kalousek, J. - nové kategorie: Kreslené seriály a Odborné publikace, naučné knihy a učebnice
25.7.2020
Kalousek, J. - nové knihy J. Rysky
Kalousek, J. - nové knihy do kategorií 50., 70. a 80. léta
20.7.2020
Kalousek, J. - stolní kalendář 1971 do kategorie Propagační materiály a další tiskoviny
17.7.2020
Kalousek, J. - nové kategorie
7.7.2020
Lhoták, K. - knihy L. Součka Případ ztraceného suchoplavce; Rakve útočí
Lhoták, K. - knihy Jezdec z neznáma; Zločin v bankovním domě (do kategorie 60. léta)
26.6.2020
Junek, V. - kniha Children’s ZOO (do kategorie Knihy vydané v zahraničí nebo určené pro export)
Junek, V. - kniha Cesta kolem světa (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
Junek, V. - nové knihy do kategorie Knihy s historickou, válečnou a detektivní tematikou
Junek, V. - nové materiály do kategorie Propagační materiály a další tiskoviny
12.6.2020
Černý, J. - nové knihy do kategorie 70. léta
Petráček, J. - výběr obálek z edic ESO, Napětí a Saturn
5.6.2020
Berková, D. - kniha Deutsche Märchen (do kategorie Knihy vydané v zahraničí nebo určené pro export)

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian,
nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum,
nakladatelství T&M, rok vydání 2009
Stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
(www.zdenekburian.cz)
Server Karel May - Mayovky na Internetu
(karel-may.majerco.net)

Zdroje skenů a dokumentů ke skenování:
Digitální archiv pana Josefa Bláhy-Řešetláka
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jaroslava Leksy
Skeny ilustrací ze sbírky Mgr. Petra Hrabovského
Skeny ilustrací ze sbírky pana Ivana Kovala
Internetové stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku (www.zdenekburian.cz) - s laskavým svolením správce muzea pana Aleše Durčáka
Kalendáře a další publikace nakladatelství Primus (www.primus.cz)
Skeny ilustrací ze sbírky pana Františka Mareše
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jiřího Strnky
Skeny ilustrací ze sbírky pana Martina Bency
Skeny ilustrací ze sbírky pana Štefana Cehlárika
Skeny ilustrací ze sbírky pana Martina Chlebaška


Poznáváte je?