Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Nabídka služeb

Databáze ilustrátorů dětské literatury


Tato databáze je mladší sestrou databáze ilustrátorů dětských časopisů (www.daildeca.cz).
Nad ilustracemi z časopisů si často připomínám i jiné krásné ilustrace, které publikovali moji oblíbení malíři v knihách pro děti a mládež. Proto jsem se rozhodl vytvořit také stránky týkající se dětské literatury.
Výběr ilustrátorů a jejich tvorby zde bude ještě více subjektivní, než tomu je v případě databáze z časopisů, protože nelze tak rozsáhlou oblast zcela zmapovat a zpracovat. Budu tedy na tyto stránky postupně přidávat ilustrace podle svého uvážení, ale rád příjmu i vaše náměty. Napsat mi je můžete na níže uvedenou adresu.

Mé velké poděkování patří panu Josefu Bláhovi-Řešetlákovi za poskytnutí jeho rozsáhlého digitálního archivu, ze kterého zde budu uvádět množství ilustrací, zejména malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Miloše Nováka.
Také velice děkuji sběratelům Jaroslavu Leksovi a Mgr. Petru Hrabovskému za odbornou pomoc a zasílání chybějících skenů.
Další poděkování patří panu Ivanu Kovalovi za poskytnutí skenů ilustrací ze zahraničních vydání knih.
Přidávám další veliké poděkování, tentokrát sběratelům Františku Marešovi a Jiřímu Strnkovi za poskytnutí velkého množství skenů prací Káji Saudka.
Taktéž velké poděkování patří panu Martinu Bencovi za poskytování velkého množství skenů, zejména z díla malířů Miloše Nováka a Jana Gotha.
Další mé veliké poděkování směřuje k panu Štefanu Cehlárikovi za časté půjčování knih a časopisů z jeho sbírky k naskenování.
Jiří Šimon (simon@daildeli.cz, www.vcil.cz) Aktuálně 23.6.2018
Novák, M. - kniha Kulihráškův národní slabikář (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
20.6.2018
Malák, J. - knihy Stěhovaví ptáci; Ukradený orloj (do kategorie 70. léta
16.6.2018
Malák, J. - nové knihy do kategorie 50. léta
9.6.2018
Toman, K. - kniha Táborská republika I.-III. (do kategorie Knihy s válečnou, vojenskou a historickou tématikou)
8.6.2018
Toman, K. - knihy Simplicius Simplicissimus; Petr První (do kategorie Knihy s válečnou, vojenskou a historickou tématikou)
1.6.2018
Toman, K. - kniha A Book of Military Uniforms and Weapons (do kategorie Knihy vydané v zahraničí nebo určené pro export)
22.5.2018
Prosba o skeny nebo o zapůjčení knih ke skenování
19.5.2018
Toman, K. - nové kategorie Knihy s válečnou, vojenskou a historickou tématikou a Přebaly, obálky a ilustrace na deskách
Toman, K. - kniha Pražské obrázky (do kategorie 50. léta)
11.5.2018
Novák, M. - knihy R. Cromptonové Jirka, postrach rodiny IV.-VII.
7.5.2018
Wowk, J. - kniha Paměti hraběte d'Artagnana (do kategorie 30. léta)
Wowk, J. - knihy D'Artagnan contra Cyrano de Bergerac I.-IV.; Hrabě d'Artagnan a Cyrano de Bergerac I.-III. (do kategorie 20. léta)
29.4.2018
Noll, M. - nové knihy do kategorie 60. léta
20.4.2018
Goth, J. - nové knihy do kategorie 20. léta
14.4.2018
Goth, J. - knihy Smečka jižního pólu; Dcery mořských vlků (do kategorie 30. léta)
12.4.2018
Výzva nakladatelství Albatros
7.4.2018
Goth, J. - knihy Zahrada lásky; Dopisy neznámého (do kategorie 20. léta)
6.4.2018
Goth, J. - přidáno první vydání knihy Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě I.-V. (do kategorie Odborné publikace a naučné knihy)
1.4.2018
Novák, M. - kniha Nekorunovaný král (do kategorie 40. léta)

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian,
nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum,
nakladatelství T&M, rok vydání 2009
Stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
(www.zdenekburian.cz)
Server Karel May - Mayovky na Internetu
(karel-may.majerco.net)

Zdroje skenů a dokumentů ke skenování:
Digitální archiv pana Josefa Bláhy-Řešetláka
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jaroslava Leksy
Skeny ilustrací ze sbírky Mgr. Petra Hrabovského
Skeny ilustrací ze sbírky pana Ivana Kovala
Internetové stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku (www.zdenekburian.cz) - s laskavým svolením správce muzea pana Aleše Durčáka
Kalendáře a další publikace nakladatelství Primus (www.primus.cz)
Skeny ilustrací ze sbírky pana Františka Mareše
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jiřího Strnky
Skeny ilustrací ze sbírky pana Martina Bency
Skeny ilustrací ze sbírky pana Štefana Cehlárika


Poznáváte je?