Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Nabídka služeb

Databáze ilustrátorů dětské literatury


Tato databáze je mladší sestrou databáze ilustrátorů dětských časopisů (www.daildeca.cz).
Nad ilustracemi z časopisů si často připomínám i jiné krásné ilustrace, které publikovali moji oblíbení malíři v knihách pro děti a mládež. Proto jsem se rozhodl vytvořit také stránky týkající se dětské literatury.
Výběr ilustrátorů a jejich tvorby zde bude ještě více subjektivní, než tomu je v případě databáze z časopisů, protože nelze tak rozsáhlou oblast zcela zmapovat a zpracovat. Budu tedy na tyto stránky postupně přidávat ilustrace podle svého uvážení, ale rád příjmu i vaše náměty. Napsat mi je můžete na níže uvedenou adresu.

Mé velké poděkování patří panu Josefu Bláhovi-Řešetlákovi za poskytnutí jeho rozsáhlého digitálního archivu, ze kterého zde budu uvádět množství ilustrací, zejména malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Miloše Nováka.
Také velice děkuji sběratelům Jaroslavu Leksovi a Mgr. Petru Hrabovskému za odbornou pomoc a zasílání chybějících skenů.
Další poděkování patří panu Ivanu Kovalovi za poskytnutí skenů ilustrací ze zahraničních vydání knih.
Přidávám další veliké poděkování, tentokrát sběratelům Františku Marešovi a Jiřímu Strnkovi za poskytnutí velkého množství skenů prací Káji Saudka.
Jiří Šimon (simon@daildeli.cz, www.vcil.cz) Aktuálně 20.7.2017
Mistře Franto, patří Vám velký dík za všechny Vaše krásné a nezapomenutelné obrázky.
Franta, K. - kniha Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
15.7.2017
Černý-Klatovský, J. - nové knihy do kategorie 50. léta
Prosba o pomoc - aktuální poptávka
13.7.2017
Černý-Klatovský, J. - nové knihy do kategorie 40. léta
10.7.2017
Černý-Klatovský, J. - nové knihy do kategorie 40. léta
5.7.2017
Krum, G. - kniha Archäologie (do kategorie Knihy vydané v zahraničí nebo určené pro export)
22.6.2017
Novák, M. - kniha Děti Černé kotliny (do kategorie 40. léta)
Novák, M. - kniha J. K. Čemuse Ostrov Bohemia
16.6.2017
Goth, J. - nové knihy do kategorie 40. léta
7.6.2017
Goth, J. - nové knihy T. A. Pánka
1.6.2017
Novák, M. - knihy J. K. Čemuse Chata děsu; Ranč nad Vltavou
29.4.2017
Novák, M. - knihy Princezna z Rokytí; Kohoutek Zlatopírek a jiné pohádky (do kategorie 40. léta)
22.4.2017
Novák, M. - knihy T. A. Pánka Nejmladší kapitán; Křídla mladých
16.4.2017
Novák, M. - knihy T. Pansena Bílá jachta v oblacích; Hledači pokladů
15.4.2017
Novák, M. - kniha T. A. Pánka Mořeplavba
13.4.2017
Porovnání ilustrací: Gulliverovy cesty a Robinson Crusoe

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian,
nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum,
nakladatelství T&M, rok vydání 2009
Stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
(www.zdenekburian.cz)
Server Karel May - Mayovky na Internetu
(karel-may.majerco.net)

Zdroje skenů a dokumentů ke skenování:
Digitální archiv pana Josefa Bláhy-Řešetláka
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jaroslava Leksy
Skeny ilustrací ze sbírky Mgr. Petra Hrabovského
Skeny ilustrací ze sbírky pana Ivana Kovala
Internetové stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku (www.zdenekburian.cz) - s laskavým svolením správce muzea pana Aleše Durčáka
Kalendáře a další publikace nakladatelství Primus (www.primus.cz)
Skeny ilustrací ze sbírky pana Františka Mareše
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jiřího Strnky


Poznáváte je?